3 3

ตอนนี้ฟ้าเรียนอยู่ที่ศูนย์ภาษาจีนมหาวิทยาลัยซูโจว ณ ประเทศไต้หวัน (Soochow University) ซึ่งจุดเด่นของที่นี่คือห้องเรียนจะอยู่ที่ชั้นหนึ่ง หอพักจะอยู่ที่ชั้นสองและชั้นสาม ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากๆค่ะ ซึ่งการเรียนของที่นี่จะถูกแบ่งคลาสตามความสามารถของนักเรียน และอาจารย์ยังให้ความเป็นกันเองกับนักเรียนมากๆค่ะ บรรยากาศภายในคลาสเองก็สนุกและไม่กดดันเปิดโอกาศให้นักเรียนได้ถามตอบตลอดเลยค่ะ นอกจากมีอาจารย์ที่เก่งแล้วยังมีเจ้าหน้าที่ชาวไต้หวันที่คอยดูแลหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้าไปสอบถามได้ตลอดเวลาเลยค่ะ สุดท้ายนี้อยากบอกกับทุกคนว่าเรามีความสุขมากที่เลือกมาเรียนภาษาจีนที่นี่ เพราะนอกเหนือจากจะได้ความรู้แล้วยังได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติด้วยค่ะ

I currently study at Chinese Language Center, Soochow University in Taiwan. The highlight of this place is that the classroom is on the first floor. The dormitories are on the second and third floors. Makes it save a lot of money. The study here is divided into classes according to the ability of the students. In addition, the teacher is very friendly to students. In addition to having a good teacher, there are also Taiwanese staff that are always there to take care. If you have questions or need to help, you can always ask them. And finally, I will tell everyone that I am very happy to choose to study Chinese at here because of gaining knowledge and also exchanging language and culture with foreign students.